• Nederlands
  • France
  • English

Doneer!

We proberen onze bijdragen aan projecten zoveel mogelijk op basis van kennisdeling en natura te doen. Maar ook daar krijgen we te maken met kosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan transport en tijdelijke opslag, aanschafkosten enz.Wij streven volledige openheid na en houden dus ook nauwgelet bij hoe onze financiele middelen ingezet zijn.
Wilt u een financiële bijdrage doen, stort dan uw bijdrage op:

Bankrekening

NL43 INGB 0006 6717 79

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden