• Nederlands
  • France
  • English

ANBI-status van de stichting Rabao(les racines du baobab)

De STICHTING RABAO is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 854348761. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

De doelstelling van Rabao

 Het toegankelijk maken van onderwijs voor iedereen en het bevorderen van de uitwisseling van kennis.

Beleidsplan

 RABAO-beleidsplan-2022

Het Bestuur

Voorzitter: Gisele den Dekker
Secretaris: Mabel Olegario
Penningmeester: Chris Rodenburg

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen in onderling overleg redelijkerwijs worden vergoed.

Financiële verantwoording

Financieel_Jaarverslag_Rabao_2021_NL

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden